Znáte nové povinnosti plátců DPH od 1.1.2016?

 

Od 1.1. 2016 přibude podnikatelům, plátcům daně z přidané hodnoty nová POVINNOST

a to odevzdávání KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ.

Jedná se o další formulář, který kromě přiznání k DPH budou plátci DPH odevzdávat na svůj finanční úřad.

Kontrolní hlášení bude možné podat na finanční úřad pouze elektronicky v určeném formátu a struktuře. Kontrolní hlášení je tedy spíše soubor vybraných informací v přesně určené struktuře a formátu o jednotlivých přijatých či uskutečněných zdanitelných plnění.

Kdo je povinen kontrolní hlášení podat?

 • plátce DPH, který přiznává daň na výstupu (tzn., v přiznání k DPH vyplňuje některý z řádků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 a 13 nebo řádek 25)
 • plátce DPH, který uplatňuje nárok na odpočet daně (tzn., v přiznání k DPH vyplňuje řádky 40, 41)
 • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Kterých zdanitelných plnění se kontrolní hlášení bude týkat?

 • uskutečněných zdanitelných plnění s hodnotou nad 10.000,- Kč
 • přijatých zdanitelných plnění s hodnotou nad 10.000,- Kč

Jaké údaje budeme do kontrolního hlášení vyplňovat?

 1. DIČ odběratele/dodavatele
 2. Ev. číslo daňového dokladu
 3. DUZP – dle faktury
 4. Základ daně
 5. Daň
 6. Kód předmětu plnění (u přenesené daňové povinnosti)

Kdy budeme podávat kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení se stejně jako přiznání k DPH podává do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce.

Právnické osoby podávají kontrolní hlášení vždy měsíčně bez ohledu na jejich zdaňovací období plátce. Může se tedy stát, že právnická osoba je čtvrtletní plátce DPH, přiznání k DPH bude i nadále podávat na FÚ čtvrtletně, ale kontrolní hlášení bude muset podávat vždy měsíčně.

U fyzických osob platí, že lhůta pro podání kontrolního hlášení je shodná se zdaňovacím obdobím plátce. V praxi to bude znamenat, že fyzická osoba plátce DPH bude ve stejném termínu odevzdávat přiznání k DPH i kontrolní hlášení.

Termín pro podání prvního kontrolního hlášení je 25.února 2016 – platí pro všechny právnické osoby plátce DPH a fyzické osoby měsíční plátce DPH. Termín 25.4.2016 platí pro fyzické osoby čtvrtletní plátce DPH.

Finanční správa zveřejnila i videa, jak kontrolní hlášení vyplňovat.

Hana Alexová
Jsem expert v daňové oblasti. Pomáhám podnikatelům mít daně a účty v pořádku! Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře