Kdy se stanu plátcem DPH?

V zákoně o DPH je stanoven limit – výše obratu za 12 po sobě jdoucích měsíců – po jeho překročení se stanete povinně plátcem DPH.

Podle ustanovení § 6 zákona o DPH se plátcem daně z přidané hodnoty stane  podnikatel, jehož obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč.

Tento podnikatel (osoba povinná k dani) se stává plátcem od 1.dne druhého měsíce po překročení stanoveného obratu.

Příklad:  za měsíce 6/2014 až 5/2015 – je obrat firmy 1.150.000,- Kč

období počet měsíců obrat za období překročena hranice
6/2014 až 4/2015 11 950.000,- Kč ne
6/2014 až 5/2015 12 1.150.000,- Kč ano

Podnikatel se stává plátcem DPH od 1.7.2015.

Hana Alexová
Jsem expert v daňové oblasti. Pomáhám podnikatelům mít daně a účty v pořádku! Můj příběh si přečtěte zde >>
Komentáře